Archief


Oude nieuwsberichten

01 oktober 2015
Samen met Arnoud Mouwen Advies voert & Verkeersadvies een verkenning uit naar de behoefte en mogelijkheden voor een provinciaal verkeersmodel voor de
provincie Flevoland ten behoeve van de milieuberekening in het kader van PAS en SWUNG.

27 juni 2015
Vanaf 1 juli 2016 ondersteund & Verkeersadvies de gemeente Giessenlanden bij de uitvoering van haar verkeerskundige werkzaamheden. Tot 31 december
2016 zal Koen van Neerven zich bij de gemeente Giessenlanden bezighouden met de verwerking van de dagelijkse werkzaamheden, daarnaast behartigd hij de belangen van de gemeente in projecten als de verbreding van de A27 inclusief de realisatie van de afslag Gorinchem-Noord en de provincialeweg N214.

27 februari 2015
Voor de gemeente Houten heeft & Verkeersadvies de verkeersongevallenanalyse geactualiseerd. Voor diverse gebieden in Houten zijn de vLogo_gemeenteerkeersongevallen voor de jaren 2009 t/m 2013 in kaart gebracht. Op basis van deze gegevens heeft & Verkeersadvies een analyse uitgevoerd en deze vergeleken met de jaren 2004 t/m 2009.

24 februari 2015
Samen met Tibs succesvolle startoverleggen gehad met wethouder en ambtelijke werkgroep voor het opstellen van het Fietsplan Heumen
met een detaillering voor het centrum van Malden.  De barrièrewerking van de Rijksweg dwars door de kern en de bereikbaarheid van het (winkel)centrum van Malden zijn belangrijke elementen waarop het Fietsplan een antwoord moet geven.

11 februari 2015
In opdracht van de gemeente Breda bouwt & Verkeersadvies een beeldbank op met fietsfoto’s. Zowel praktische foto’s als creatieve en herkenbaar B_KVN2614bredaase foto’s zullen opgenomen worden in de beeldbank. & Verkeersadvies verzorgt hierbij het gehele traject van planning, selectie van locaties en thema’s tot categorisering en vastleggen van de gebruiksrechten.

11 juli 2014
In opdracht van de provincie Zuid-Holland voert & Verkeersadvies in samenwerking met Tibs en Decisio een verkenning uit naar twee nieuwe snelfietsroutes tussen
Leiden – Alphen a/d Rijn en Leiden – Zoetermeer.

16 juni 2014
In samenwerking met Tibs en Winda advies voert & Verkeersadvies een verkenning uit naar een nieuwe snelfietsroute tussen Nistelrode – Uden en Veghel. Voor dit project
wordt een brede maatschappelijke raadpleging opgezet. In overleg met ondernemers, onderwijsinstellingen, inwoners en belangenpartijen worden gekeken naar de meest kansrijke invulling van de snelfietsroute.

8 mei 2014
& Verkeersadvies heeft zojuist een tweede project gegund gekregen van de gemeente Houten. In en rond Houten Castellum zal & Verkeersadvies een parkeeronderzoek uitvoeren. Door middel van dit parkeeronderzoek wordt gekeken of er sprake is van parkeerproblemen en hoe deze opgelost of voorkomen kunnen worden.

8 mei 2014
De 20 ‘beste’ inzendingen van de fotowedstrijd Eindhoven, mijn fietsstad! zijn gepubliceerd op facebook. Er kan sinds 6 mei gestemd worden en gebeurt al volop, twee foto’s hebben al meer dan 110 likes. Een fotowedstrijd bied hiermee dus een laagdrempelige manier om mensen te laten zien dat fietsen leuk, mooi, fijn en … is. Wilt u meer weten over de fotowedstrijd in Eindhoven en wat een fotowedstrijd voor uw organisatie kan betekenen klik dan hier en vul het antwoordformulier in.

5 mei 2014
In opdracht van de gemeente Houten voert & Verkeersadvies een verkeersveiligheidsscan uit voor de Hefbrug e.o. In het onderzoeksgebied zijn diverse voorzieningen aanwezig zoals een basisschool, kindercentrum, kinderopvang, speelparadijs, sportschool en sauna. Onderzocht wordt hoe het parkeergedrag van de diverse bezoekers is en hoe dit verbeterd kan worden, hierbij wordt gekeken naar de routering, locaties van parkeren en de mogelijkheid van een Kiss & Ridestrook.

14 april 2014
De gemeente Eindhoven heeft een leuk en succesvol Fietsfeest georganiseerd in het kader van de Fietsstad 2014-verkiezing. Het eerste Fietsfeest bij de Philips Fruittuin trok ruim 1500 bezoekers. Ze konden zich wagen op de Vertical Bike waarmee ze 12 meter de lucht in gingen of een rustig proefritje maken op een bakfiets. Zie het persbericht met een foto van & Verkeersadvies.

31 maart 2014
De fotowedstrijd van de gemeente Eindhoven in het kader van de Fietsstad 2014 verkiezing is geopend voor inschrijvingen. Meer informatie over de fotowedstrijd is hier te vinden.

10 maart 2014
In het kader van de Fietsstad 2014 verkiezing organiseert Fotografie & Verkeersadvies een fotowedstrijd in opdracht van de gemeente Eindhoven. Het project is erop gericht om zowel de fietsers als de niet-fietsers aan te spreken. Dit gebeurt o.a. door middel van het gebruik van social media en het organiseren op een expositie op een publieke locatie. Laat meer informatie!

22 november 2013
In opdracht van de gemeente Breda stelt & Verkeersadvies een eisenpakket op voor de herinrichting van het voorplein bij het Stadskantoor, Chassé theater en Holland Casino. Op basis van o.a. dit eisenpakket wordt het Concept-Definitief- Ontwerp gemaakt door de gemeente Breda. & Verkeersadvies beoordeelt tenslotte het Concept-Definitief Ontwerp vervolgens aan het eisenpakket.

18 november 2013
Vandaag het startgesprek gehad met de gemeente Breda en Tibs advies voor het eerste gezamenlijke project. Voor de gemeente Breda voeren Tibs & Verkeersadvies een onderzoek uit naar de potentie, kosten en baten van de toekomstige stedelijke snelfietsroutes in Breda.

15 november 2013
De eerste van de twee bijeenkomsten waarin Tibs & Verkeersadvies hun fietsstimuleringsconcept presenteren heeft gisteren in Breda plaatsgevonden. De aanwezigen waren zeer enthousiast over de ideeën. Ben je geïnteresseerd in ons concept? Klik hier voor meer informatie, ook kunt u zich hier voor de bijeenkomsten in Utrecht op 28 november.

15 oktober 2013
De eerste uitnodigingen voor de bijeenkomsten waar Tibs advies & Verkeersadvies hun fietsstimuleringsconcept presenteren zijn vandaag verzonden. Ben je geïnteresseerd in ons concept maar heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen? Klik hier voor meer informatie, ook kunt u zich hier tot 1 november a.s aanmelden voor de bijeenkomsten.

19 augustus 2013
De komende weken maakt & Verkeersadvies een rondje langs de velden en wordt deze website verbeterd. Daarnaast zal
& Verkeersadvies samen met een partner een kick-off bijeenkomst organiseren en een nieuw fietsstimuleringsconcept ontwikkelen. Voor meer informatie over de bijeenkomst, het fietsstimuleringsconcept en/of een gesprek met & Verkeersadvies kunt u een bericht sturen via & Waar.

16 augustus 2013
De tijdelijke website van & Verkeersadvies is online gekomen. De komende weken wordt gewerkt aan een definitieve website.

12 augustus 2013
Vandaag is Koen van Neerven gestart met zijn eigen verkeerskundig adviesbureau genaamd & Verkeersadvies.