& Hoe


Visie & werkwijze

fietspad 2 richtingen liggend

Om succesvol en naar tevredenheid te kunnen adviseren hanteert & Verkeersadvies de volgende principes:

  • & Verkeersadvies start elk project met een goed gesprek. Om een project naar tevredenheid te kunnen uitvoeren
    zijn samenwerking, vertrouwen in de werkwijze en aanpak, enthousiasme, een persoonlijke klik maar ook duidelijke afspraken een must. Daarom is een persoonlijke kennismaking voor beide partijen essentieel.
  • & Verkeersadvies legt voor aanvang van het project de ambities en kaders (doelstellingen, gewenste effecten, randvoorwaarden, planning) samen met alle betrokkenen vast.
  • De procesmatige- en communicatieve vaardigheden zet & Verkeersadvies in om ‘strijdende’ partijen tot tevredenheid bij elkaar te brengen. Ondernemers, bewoners en overheden hebben elk hun eigen ambities en wensen, het belangrijk om elkaar inzicht te geven in elkaars wensen, bezwaren en de bijbehorende motieven.  Deze input geeft grip op de factoren die er echt toe doen en die de sleutel vormen voor een succesvolle aanpak.
  • Het menselijk gedrag en de menselijke maat zijn de kern van verkeers- en mobiliteitsvraagstukken en dus ook voor de oplossingen. Dat betekent dat & Verkeersavies altijd scherp let op de wat de betrokkenen wel en niet willen.
  • De rapporten en presentaties van & Verkeersadvies worden zo visueel mogelijk gemaakt. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van duidelijk schema’s, grafieken, GIS-kaarten en visualisaties. Door middel van duidelijke en beeldende foto’s worden de bevindingen en conclusies zoveel mogelijk ondersteunt.
  • Over de continuïteit in geval van onvoorziene omstandigheden hoeft u zich geen zorgen te maken. Als er aanvullende capaciteit en/of expertise nodig is, schakelt & Verkeersadvies de hulp in van de gewenste ‘partners’.